Opracowanie oraz wdrożenie wymiennika ciepła z warstwą termoelektryczną

AIC S.A. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich:

"Opracowanie oraz wdrożenie wymiennika ciepła z warstwą termoelektryczną zdolnego do produkcji energii elektrycznej z ciepła odpadowego przez Spółkę AIC."

Głównym celem projektu jest opracowanie oraz wdrożenie wymiennika ciepła wyposażonego w powierzchnię pokrytą warstwą termoelektryczną umożliwiającą generację energii elektrycznej, wykorzystującą zjawisko Seebeck'a. Cele projektu zostaną osiągnięte poprzez realizację poszczególnych zadań badawczych (badań przemysłowych oraz prac rozwojowych) oraz działań wdrożeniowych zgodnie z opracowanym harmonogramem.

Prace rozwojowe będą miały na celu przekształcenie wyników badań przemysłowych na projekty oraz stworzenie prototypu wymiennika ciepła z warstwą termoelektryczną. Modelowy prototyp rozwiązania technicznego zostanie przetestowany pod względem funkcjonalności oraz na zgodność z założeniami.

Celem testowania jest uzyskanie pozytywnej oceny możliwości zastosowania w działalności gospodarczej. W ramach projektu przewidziano zgłoszenie patentowe rezultatu prac B+R w procedurze europejskiej oraz międzynarodowej PCT.

Wartość projektu: 11 187 900,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 6 224 070,00 zł