Utworzenie centrum badawczo-rozwojowego wymienników ciepła przy AIC S.A.

Bezpośrednim celem projektu, który realizuje AIC S.A., jest utworzenie centrum badawczo-rozwojowego, które będzie prowadziło prace badawczo-rozwojowe w poniższych obszarach:

  • dynamiki przepływu czynnika ogrzewanego przez wymienniki ciepła
    • efektywności zjawisk termodynamicznych zachodzących w wymiennikach ciepła
    • zjawiska wytrącania się kamienia kotłowego na elementach wymienników ciepła
  • zjawiska związanego z pulsacyjnym charakterem obciążeń mechanicznych wymienników ciepła bloki hydrauliczne w układach pomocniczych sterujących zaworami dopływowymi pary, gazu, wody do turbozespołów, rozwiązań konstrukcyjnych ograniczających drgania i hałas emitowany przez układy pomocnicze.

Efektami realizacji projektu będą przede wszystkim innowacje produktowe oraz wzrost nakładów na działalność badawczo-rozwojową.